„Politica externă a Republicii Populare Române”


Iată cum ilustra Calendarul ţărănimii muncitoare din anul 1960 subiectul referitor la politica externă a ţării noastre. Articolul poartă semnătura lui O. Feneşan.

„Poporul român, sub conducerea înţeleaptă a Partidului Muncitoresc Român îşi construieşte prin muncă entuziastă cu sprijinul U.R.S.S. şi prin într-ajutorare cu ţările de democraţie populară, o viaţă liberă, de bunăstare.Imagine

Este o fericire pentru noi că Republica Populară Română face parte din marea şi puternica familie a ţărilor socialiste.

E firesc, deci, ca în primul rând, politica noastră externă să fie îndreptată spre întărirera lagărului socialist, spre crearea unei unităţi de nezdruncinat între popoarele frăţeşti care fac parte din comunitatea lumii socialiste.

Succesele obţinute de ţările care compun lagărul nostru socialist sunt şi propriile noastre succese, după cum înfăptuirile minunate ale poporului român contribuie la întărirea forţei noastre comune.

Faţă de această forţă în continuă dezvoltare, sunt neputincioase orice uneltiri ale acelora care ar voi să întoarcă roata istoriei şi de aceea poporul nostru poate să-şi consacre toate forţele creatoare transformării ţării sale, în trecut înapoiate, într-o ţară socialistă înfloritoare. (…)

Promovând o politică de colaborare cu toate ţările, pe baza egalităţii în drepturi şi a neamestecului în treburfile interne, R.P.R. îşi dezvoltă cu succes relaţiile sale politice, comerciale, culturale şi ştiinţifice cu aproape toate ţările globului. Ea desfăşoară o activitate vie în cadrul O.N.U. pentru rezolvarea dreaptă a tuturor problemelor internaţionale, pentru recunoaşterea drepturilor legitime ale R.P. Chineze de a-şi relua locul ce i se cuvine în această organizaţie, pentru sprijinirea multilaterală a ţărilor slab dezvoltate de a-şi dezvolta economia şi cultura, pentru grăbirea eliberării din lanţurile colonialiste a popoarelor încă înrobite de către forţele imperialiste. (…)”

Reclame

Un gând despre „„Politica externă a Republicii Populare Române”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s